Схема автоматизованого бухгалтерського обліку в

схема автоматизованого бухгалтерського обліку в
Досить легко можна контролювати дотримання подвійного запису щодо кожної операції. Конфігурація 1С.Бухгалтерія найбільш вдало пристосована для потреб малого бізнесу. Автоматично формуються Книга обліку доходів (доходів і витрат) для фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, а також Декларації платників Єдиного податку — юридичних та фізичних осіб.


Експрес-перевірка обліку Експрес-перевірка ведення обліку допомагає користувачеві в будь-який момент отримати зведену й деталізовану інформацію про коректність даних. Використання комп’ютерів повністю ліквідує подібні помилки, бо інформація заноситься в комп’ютер, де вона вже автоматично обробляється і накопичується за заданою програмою. Наприкінці місяця на підставі аналітичних рахунків складають оборотну відомість, підсумки якої звіряють з оборотами і залишками відповідних синтетичних рахунків. Використовуючи дані довідника групування статей звітності, Довідника розрахунку показників підприємства, а також на основі фактичних звітних даних здійснюється розрахунок інформації за показниками. Цим досягався більш точний збіг облікових даних з документами. Господарські операції в них записують на підставі виправдних документів, доданих до меморіальних ордерів.

Облік основного й допоміжного виробництва Автоматизовані розрахунок собівартості продукції й послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Постійна інформація, занесена на перфокартки, містить нормативні і розцінювальні показники, що дає змогу значно скоротити зміст первинних документів, виключивши з них довідкові дані, і зменшити обсяг облікової роботи. При цьому будова Головної книги дозволяє складати оборотну відомість по синтетичних рахунках не тільки простої, а й шахової форми.

Похожие записи: